5 tapaa suojella Itämerta

Haitalliset ravinteet ja ympäristömyrkyt saapuvat Itämereen sadevesien mukana, kun Itämereen laskevat joet tuovat mukanaan laajan alueen sadevesiä.

5 tapaa suojella Itämerta

1. Ravinteiden kierrättäminen rehevöitymisen estämiseksi

Fosfori- ja typpikuormitus ovat yksi vakavimmista ongelmista, jotka pahentavat Itämeren rehevöitymistä. Ravinteiden päätyminen mereen ei ole pelkästään ympäristö-ongelma, vaan aiheuttaa myös turhaa raaka-aineiden tuhlausta ja täten taloudellista tappiota.  Uusi teknologia mahdollistaa raaka-aineiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön.

2. Kuluttajatuotteiden valinta kuten pesuaineet ja lannoitteet

Suosithan fosfaatittomia pesuaineita, koska ne eivät rehevöitä merta. Kaikkien kodin pesuaineiden kanssa tulisi välttää niiden tuhlaamista ja puutarhassa tulisi välttää keinolannoitteita. Kun suomalaisia raaka-aineita kierrätettäisiin ja käytettäisiin uudelleen lannoitteena, myös alan omavaraisuus kasvaisi, sillä tällä hetkellä esim. typpilannoitteiden ammoniakki tuodaan Venäjältä.

3. Roskaantumisen estäminen

Osana kestävää merenhoitoa on meren ja rantojen roskaantumisen estäminen. Vaikka Itämerellä ei vielä olekaan valtameriin verrattuna suurta roskalauttaa, erityisesti pieni mikrokokoinen muoviroska aiheuttaa ongelmia, sillä se sisältää haitallisia aineita ja nämä aineet siirtyvät ravintoketjuun. Vuonna 2008 voimaan astui meristrategiadirektiivi, joka velvoittaa jokaista EU- jäsenmaata tekemään merenhoitosuunnitelman merivesilleen.

4. Öljy- ja kemikaalivahingot

Suomen alueella tapahtuu vuosittain n. 2000 öljyvahinkoa, joista suurin osa on pieniä öljyvuotoja maa-alueella. Vuosittain Suomen ympäristökeskus raportoi n. 50 merialueen ympäristövahinkoa. Tärkeintä öljy-ja kemikaalivahingoissa on reagoida nopeasti. Sinä voit auttaa ilmoittamalla Suomen ympäristökeskukseen tai meripelastuskeskukselle jos havaitset meri- tai maa-alueella vuodon tai sellaisen vaaran. Tärkeintä on varmistaa riittävät toimenpiteet, jotta uhkatilanteita ei pääsisi edes syntymään.

5. Ruokavalinnat

Liha- ja maitotuotannon osuus typpi- ja fosforikuormasta jotka vaikuttavat Itämereen on merkittävin tekijä Yrjö Virtasen mukaan MTT:ltä. Erityisen suurta kuormitus on karjataloudessa ja rehuntuotannossa. Nautalihan kuormitus on 78 g tuotettua naudanlihakiloa kohden. Vertailun vuoksi esim. siipikarjan tuotannon kuormitus on vain 1/7 naudanlihaan verrattuna.  Vähiten kuormitusta tulee suosimalla kasviksia ja erityisesti kauden vihanneksia. Luomu- ja lähiruoka vähentää kuormitusta kaikissa tuotteissa.

Kaloista suosi kestäviä kalakantoja, joista yhtenä kriteerinä MSC- sertifioidut kalatuotteet. Lisätietoa mm. WWF:n sivuilta, josta voit löytää tietoa kestävistä kalalajeista (www.wwf.fi/kalaopas). WWF suosii esim. Ahventa ja haukea, ja neuvoo puolestaan välttämään esim. kissakalaa ja Itämeren lohta.

P.S. Jos välität Itämerestä, älä pidä sitä salaisuutena, vaan ota osaa keskusteluun ja vaikuta läheisiisi sekä yhteisöösi.  Tapoja on monia, voit ottaa osaa keräyksiin, tehdä viisaampia valintoja kuluttajatuotteiden kanssa, valistaa läheisiäsi, järjestää esim. rantojen siivoustempauksen. Muistathan äänestää päättäjiin Itämerestä välittäviä henkilöitä. Itämeri on meidän kaikkien yhteinen, me olemme sen pilanneet ja olemme myös vastuussa sen pelastamisesta.