Toimijoita

John Nurminen säätiö

Yksityisellä taholla tehokkaimmin Itämeren suojelutyötä on johtanut John Nurmisen Säätiö, jonka työn tuloksena Pietarin jätevesistä yli 97 prosenttia puhdistetaan tehokkaasti.

Baltic Sea Action Group

John Nurmisen Säätiön ohessa on muistettava Baltic Sea Action Group -säätiö, joka perustettiin Suomessa vuonna 2008 keskustelufoorumiksi yksityisen sektorin toimijoille, viranomaisille, poliittisille toimijoille, tiedelaitoksille ja kansalaisjärjestöille.

Björn Carlssonin perustama BalticSea2020 -säätiö

Vuonna 2006 ruotsalainen Björn Carlsson perusti yksityisenä lahjoituksena Ruotsiin BalticSea2020 -säätiön. Tavoitteena on työn joustavuus ja sujuvuus. Tämä säätiö on osallistunut Euroopan yhdennetyn kalastuspolitiikan uudistustyöhön. Se on käynnistänyt yli 30 hanketta Itämerensuojelun hyväksi ja tukenut yli 20:ta tieteellistä julkaisua. Säätiö on myös osallistunut Itämeri-aiheisten tv-dokumenttien tuottamiseen.

Itämeren tulevaisuus

Edellä mainittu työ on tuottanut myönteisiä tuloksia, mikä kyllä kannustaa, mutta emme saa unohtaa, että olemme vasta alussa. Ja uusia uhkia on nousemassa. Itämeri on tänään maailman liikennöidyin merkikuljetusten alue. 80 prosenttia Venäjän ulkomaan-viennistä kulkee maailmalle Itämeren kautta. Tämän meren strateginen merkitys on aina ollut suuri. Se on sitä mitä suurimmassa määrin yhä myös tänään. Uhkat ovat itse kullekin ilmeisiä.